2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056
2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056

$628,800

2944 Kennewick Place, Renton, WA, 98056

20
Listing Agent: Cheryl E. Webber
Courtesy of: VelDyke Realty Inc.